Strzyżów, Lubelskie

Dom | 76 667 zł | 62,83 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-04-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego Hubala 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości należącej do dłużnika: położonej w miejscowości Strzyżów, 22-523 Horodło oznaczonej jako działka numer 769 o powierzchni 0,42 hektara zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 62,83 m2 z dobudowanym gankiem o powierzchni 11,84 m2 oraz budynkiem inwentarsko - gospodarczym o powierzchni użytkowej 27,36 m2, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1H/00032909/6.

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 500,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie 08203000451110000001877590.

Nieruchomość można obejrzeć w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym są do wglądu w kancelarii komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

569 324 zł | 1,00 m2

  • cena: 569 324 zł
  • 569 324 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

1 220 427 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 220 427 zł
  • 1 220 427 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

83 196 zł | Kawalerka | 40,00 m2 | Parter

  • cena: 83 196 zł
  • 2 080 za m2