Pełczyce, Zachodniopomorskie

Lokal użytkowy | 30 000 zł | 60,97 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” w Barlinku
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż:
prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego o pow. 60,97 m2, położonego na poziomie piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pełczycach, przy ul. Rybackiej 22, wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, wynoszącym 617/10.000.
Opis lokalu:
Lokal składa się z czterech pomieszczeń technicznych i pomieszczenia WC, po byłej kotłowni gazowej. Dla lokalu nie jest urządzona księga wieczysta. Dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 85/7 o pow. 0,2515 ha, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym przy ul. Rybackiej 22 wraz z przedmiotowym lokalem użytkowym urządzona jest księga wieczysta KW nr SZ1C/00029253/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza wynosi 30.000,- zł. (netto)
cena WV
Vcza wyn
Wadium wynosi 3.000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.019 r., o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Barlinku, ul. Wodna 2, pokój nr 12.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a) wpłacenie wadium do dnia 25.04.2019 r., wyłącznie przelewem na konto: GBS Barlinek
nr 02835500090000034520000017. Potwierdzeniem wpłacenia wadium bedzie polecenie przelewu, potwierdzone przez bank, przy czym za datę wpłacenia wadium liczy się data wpływu środków finansowych na konto Spółdzielni.
b) osobisty udział w przetargu lub przez osobę upoważnioną notarialnym pełnomocnictwem
i okazanie się dowodem tożsamości. Osoby prawne, uczestniczące w przetargu powinny legitymować się dokumentami uprawniającymi je do reprezentacji (aktualny wypis z KRS, pełnomocnictwo lub inny dokument równoważny).
Prezentacja lokalu odbywać się będzie w godzinach pracy Spółdzielni, w terminie uzgodnionym z działem administracji, pokój nr 5 tel. (095) 7-461-095.
Szczegółowe informacje zawarte są w specyfikacji, którą można odebrać w biurze Spółdzielni, ul. Wodna 2, pokój nr 1, tel. (095) 7-469-113 lub nr 5, tel. (095) 7-461-095.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.
PREZES
kaniowej ZASTEPON PREZESA

Image things

Pełczyce , Zachodniopomorskie

3 060 000 zł | 11 895,77 m2

  • cena: 3 060 000 zł
  • 257 za m2