Kołobrzeg, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 260 000 zł | 3 pokoje | 82,70 m2 | 1 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 260 000 zł
 • Miasto: Kołobrzeg
 • Powierzchnia: 82,70 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 3 144 zł
 • Ulica: Zygmuntowska 11
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 26 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 29391X68833725
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-13 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu
 Położenie i opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Kołobrzegu.
 Oznaczenie geodezyjne –
 Nr działki – 15/2
 Nr obrębu - 11
 Nr KW – KO1L/00014499/0
 Powierzchnia w hektarach - 0,0230
 Opis nieruchomości – lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 82,7 m2 wraz z udziałem do 1.435/10.000 części w działce gruntu i we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony na I piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.
 Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – MW2 - przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 Forma zbycia nieruchomości – Lokal własność, grunt własność.
 Cena wywoławcza w zł brutto – 260.000,- w tym lokal – 87,97% ceny tj. 228.722,- grunt – 12,03% ceny tj. 31.278,- zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
 Wadium w zł – 26.000,-
 Postąpienie minimalne w zł – 2.600,-


1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
2. Budynek wielomieszkaniowy, 1 klatkowy, podpiwniczony w zabudowie szeregowej, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1913 r., posiada 1 kondygnację podziemną, 3 kondygnacje nadziemne, z poddaszem częściowo użytkowym. W budynku znajduje się 8 lokali mieszkalnych, lokale nie posiadają pomieszczeń przynależnych. Pomieszczenia piwniczne wchodzą w skład powierzchni wspólnej. Fundamenty budynku ceglane, ściany zewnętrzne murowane, posadzki piwnic i parteru cementowe, stropy między kondygnacjami drewniane, podłogi mieszane, konstrukcja dachu drewniana, elewacja tynk strukturalny. Instalacje w budynku: elektryczna, wodno – kanalizacyjna, gazowa.
3. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, co i cw - piec gazowy. Ściany wewnętrzne w lokalu tynk cementowo – wapienny, malowane, kuchnia płytki ceramiczne. Podłogi: w kuchni wylewka betonowa - okładzina z płytek ceramicznych, w pozostałych pomieszczeniach drewniane z okładziną: panele podłogowe, wykładzina PCV, deski drewniane. Stolarka okienna drewniana od podwórka oraz PCV od ulicy. Drzwi wewnętrzne drewniane i płycinowe. Stan techniczny lokalu określony jako niski.
4. Oględzin nieruchomości można dokonać w dniach 16 i 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00.
5. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; ewentualnie przebiegającymi przez lokal sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania lokalu.
6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia lokalu w stanie prawnym i faktycznym zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2019 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632 do dnia 13 maja 2019 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę¬dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, tel. 94 35 515 62 lub e-mail: [email protected] Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

120 000 zł | 3 pokoje | 75,05 m2 | 3 piętro

 • cena: 120 000 zł
 • 1 599 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

199 575 zł | 71,40 m2

 • cena: 199 575 zł
 • 2 795 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

259 800 zł | 121,51 m2

 • cena: 259 800 zł
 • 2 138 za m2