Recz, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 80 000 zł | 3 pokoje | 54,68 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie


Janusz Bernat


Kancelaria Komornicza, Piastowska 12, Choszczno, 73-200 Choszczno


tel. 501399799 / fax.


Sygnatura: Km 488/17OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2019 o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Choszcznie  ul. Wolnosci 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości  dla którego Sąd Rejonowy w CHOSZCZNIE V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/00006711/6 . Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł  , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 000,00 zł. .  Rękojmia  powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 13:30 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyJanusz BernatImage things

Szczecinek , Zachodniopomorskie

87 000 zł | 58,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 87 000 zł
  • 1 495 za m2
Image things

Czarnkowie , Zachodniopomorskie

375 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 375 750 zł
  • 375 750 za m2
Image things

Koszalin , Zachodniopomorskie

106 050 zł | 3 pokoje | 51,50 m2

  • cena: 106 050 zł
  • 2 059 za m2