Kamienna Góra, dolnośląskie

Mieszkanie | 43 875 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,47 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze


Zastępca Komornika Asesor Bogusława Hubar


Kancelaria Komornicza, Okrzei 3, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra


tel. 75 6453440 / fax.


Sygnatura: Km 42/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Zastępca Komornika Asesor Bogusława Hubar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z siedzibą przy Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, pokój 37, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy J. Słowackiego 38/12, 58-400 Kamienna Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 58 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 875,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 66 8395 0001 0010 3899 2004 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze mieszczącym się pod adresem: Aleja Wojska Polskiego 36, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Zastępca Komornika Asesor Bogusława HubarImage things

Kamienna Góra, dolnośląskie

61 000 zł | 44,47 m2

  • cena: 61 000 zł
  • 1 372 za m2
Image things

Kamienna Góra, dolnośląskie

98 400 zł | 495,00 m2

  • cena: 98 400 zł
  • 199 za m2
Image things

Kamienna Góra, dolnośląskie

19 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 13,71 m2 | 1 piętro

  • cena: 19 500 zł
  • 1 422 za m2