Orneta, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 93 333 zł | 2 pokoje | 70,28 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warmińskim


Michał Kędzierski


Kancelaria Komornicza, ul. Plac Wolności 7-9 lok. 3, 11-100 Lidzbark Warmiński


tel. (89)7674542 / fax. (89)7674542


Sygnatura: KM 272/18OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lidzbarku Warminskim Michał Kędzierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z siedzibą przy Bartoszycka 4a, 11-100 Lidzbark Warmiński, pokój 110, , odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: w, położonego przy 1-go Maja 48C/2, 11-130 Orneta, dla którego SĄD REJONOWY LIDZBARK WARMIŃSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1L/00030697/1.
Opis nieruchomości:
Licytacja lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 57,30 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 12,98 m2, położonego w Ornecie przy ul. 1-go Maja 48C/2. W/w lokal położony jest na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.


Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 93 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium S.A. 81116022020000000080281396.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyMichał KędzierskiImage things

Orneta , Warmińsko-Mazurskie

9 920 zł | 2 pokoje | 37,62 m2

  • cena: 9 920 zł
  • 264 za m2
Image things

Orneta , Warmińsko-Mazurskie

58 750 zł | 2 pokoje | 74,03 m2 | Parter

  • cena: 58 750 zł
  • 794 za m2
Image things

Orneta , Warmińsko-Mazurskie

26 140 zł | 327,75 m2

  • cena: 26 140 zł
  • 80 za m2