Białowieża, Podlaskie

Mieszkanie | 25 867 zł | 2 pokoje | 67,84 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Nysie


Violetta Wójcik


Kancelaria Komornicza, Rynek 36, Nysa, 48-300 Nysa


tel. 774352717 / fax. 774352717


Sygnatura: Km 1711/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Violetta Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 207, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ,BIAŁOWIEŻA nr 9/3, 48-388 Kamiennik, dla którego SĄD REJONOWY W NYSIE V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00065970/7.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, oznaczony numerem 3, położony na I piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w Białowieży nr 9, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie. Dla lokalu mieszkalnego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw nr OP1N/00065970/7.
Z własnością tego lokalu związany jest udział wynoszący 1130/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt obejmujący działkę nr 103, arkusza mapy 1, o obszarze 0,2000 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowym w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr OP1N/00065799/4.
Przedmiotowy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i spiżarki, o łącznej pow. użytkowej 54,40 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o pow. 13,44 m2.
Stan techniczny lokalu oceniono na poziomie dostatecznym, wymagającym remontu, z uwagi na liczne ogniska wilgoci, zagrzybienia, zniszczone okładziny podłóg. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację: wodną, kanalizacyjną, (zbiornik wybieralny), elektryczną. Ogólny stan techniczny budynku przeciętny.


Suma oszacowania wynosi 38 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 25 866,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 34 10203668 0000 5602 0289 5290 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Violetta WójcikImage things

Białystok , Centrum

185 100 zł | 2 pokoje | 37,61 m2

  • cena: 185 100 zł
  • 4 922 za m2
Image things

Rudka , Podlaskie

44 000 zł | 116,00 m2

  • cena: 44 000 zł
  • 379 za m2
Image things

Hajnówka , Podlaskie

1 650 000 zł | 2 043,38 m2

  • cena: 1 650 000 zł
  • 807 za m2