Elbląg, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 41 250 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Druska , 82-300 Elbląg, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00092533/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość (o pow. 0,0788 ha) zabudowana jest dwukondygnacyjnym (parter + poddasze użytkowe) murowanym budynkiem gospodarczym, wzniesionym w 1988 roku. Dach obiektu pokryty eternitem. Ogólny stan techniczny obiektu bardzo zły. Obiekt zdewastowany, działka mocno zarośnięta. Budynek posiada wyraźne ślady zawilgocenia ścian oraz sufitów. Podłoga miejscami zapadnięta. Nieruchomość wykorzystywana była jako "pensjonat", stąd pomieszczenia wyposażono w łazienki oraz aneksy kuchenne. Aktualnie obiekt wykorzystywany może być jako budynek gospodarczy, składowy. Stolarska okienna drewniana, starego typu, obiekt nieocieplony. Bezpośredni dostęp do nieruchomości z drogi publicznej, w praktyce działka ogrodzona, natomiast dostęp prowadzi przez sąsiednią działkę gruntu nr 170 również należacą do właścicielki przemiotowej nieruchomości. Front będącego przedmiotem egzekucji budynku niemieszkalnego zachodzi na całej swojej długości na działkę nr 170, na głębokość około 0,46m co daje w ~~ 5,98 m2 powierzchni budynku zachodzącego na działkę nr.170.

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Staniucha

Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

40 933 zł | Kawalerka | 56,55 m2 | 3 piętro

  • cena: 40 933 zł
  • 724 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

73 333 zł | 3 pokoje | 50,50 m2 | Parter

  • cena: 73 333 zł
  • 1 452 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

102 000 zł | 3 pokoje | 52,85 m2 | 6 piętro

  • cena: 102 000 zł
  • 1 930 za m2