Lublin, Węglin-południe

Mieszkanie | 279 147 zł | 3 pokoje | 81,34 m2

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie


Katarzyna Ryń-Kowalska


Kancelaria Komornicza, Krakowskie Przedmieście 29, Lublin, 20-002 Lublin


tel. 817441746 / fax. 817441746


Sygnatura: Km 945/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Katarzyna Ryń-Kowalska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2019 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4D , 20-607 Lublin, pokój XXII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xxx, położonego przy Kielecka 4/11, 20-723 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00318933/9.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajduje się na pierwszym piętrze; składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 81,34m², uprawniony może korzystać z pownicy o pow. 3,30m².


Suma oszacowania wynosi 372 196,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 147,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 219,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP II Oddział w Lublinie 29 1020 3150 0000 3202 0005 0294.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Katarzyna Ryń-KowalskaImage things

Lublin , Sławin

265 382 zł | 2 pokoje | 65,77 m2 | Parter

  • cena: 265 382 zł
  • 4 035 za m2
Image things

Lublin , Sławin

184 490 zł | Kawalerka | 45,36 m2 | Parter

  • cena: 184 490 zł
  • 4 067 za m2
Image things

Lublin , Sławin

291 577 zł | 3 pokoje | 72,41 m2 | 3 piętro

  • cena: 291 577 zł
  • 4 027 za m2