Kłoda, świętokrzyskie

Dom | 558 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lesznie


Łukasz Rajewski


Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 2A, Leszno, 64-100 Leszno


tel. 65 529 63 65 / fax. 65 529 63 65


Sygnatura: Km 412/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Łukasz Rajewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Kłoda 24a,Kłoda, 64-130 Rydzyna, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr 710/8 o pow. 0.2527ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budowlami spełniającymi funkcje pomocnicze (domek gospodarczy, altana konstrukcji drewnianej, ogrodzenie, utwardzenie dojść oraz dojazd do budynku). Warunki gruntowe dobre. Teren całkowicie ogrodzony. Dojazd i dojście do budynku z kostki betonowej, teren zielony z drzewami i krzewami ozdobnymi, trawnik oraz rozpoczęta budowa skalniaka i oczka wodnego. Dojazd drogą utwardzoną asfaltobetonem. Droga dojazdowa wyposażona w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, energetyczną z których wykonano przyłącza do szacowanej posesji.
Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. Układ budynku: komunikacja, kuchnia z jadalnią, sypialnia z garderobą, salon dzienny, dwie łazienki, trzy pokoje, spiżarnia, podpiwniczenie wykorzystane jako garaż na samochód osobowy, kotłownia. Budynek wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody z kotła gazowego dwufunkcyjnego, energetyczną oświetleniową i wtykową, sieci strukturalnej oraz centralnego systemu odkurzania. Ponadto w budynku znajduje się kominek z "płaszczem wodnym" oraz system solarny (panele słoneczne).


Suma oszacowania wynosi 744 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 558 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA 02 1090 1245 0000 0001 4031 6057.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Lesznie mieszczącym się pod adresem: Dąbrowskiego 2, Leszno, 64-100 Leszno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Łukasz RajewskiImage things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

94 000 zł | Mieszkanie | 46,20 m2

  • cena: 94 000 zł
  • 2 035 za m2
Image things

Starachowice, świętokrzyskie

90 000 zł | Mieszkanie | 37,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 90 000 zł
  • 2 432 za m2
Image things

Sulisławice, świętokrzyskie

450 000 zł | Dom | 104,00 m2

  • cena: 450 000 zł
  • 4 327 za m2