Niemce, Lubelskie

Mieszkanie | 141 570 zł | 3 pokoje | 60,00 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie


Jarosław Zuń


Kancelaria Komornicza, Wrońska 2, Lublin, 20-327 Lublin


tel. 817462121 / fax. 817462121


Sygnatura: KM 2760/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jarosław Zuń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 14:10 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18/-, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Chmielna 13, 21-025 Niemce, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00131540/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości położonej w miejscowości Niemce, ul. Chmielna 13/7 i opisanej jako lokal mieszkalny wraz z przynależnym do lokalu udziałem 600/7473 części w nieruchomości wspólnej o nr Kw LU1I/00131530/9. Lokal nr 7 położony jest na parterze przy ul. Chmielnej 13, gmina Niemce, województwo lubelskie
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal o powierzchni użytkowej 60,00 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc.


Suma oszacowania wynosi 188 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 570,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 876,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Lublinie 06 1240 5497 1111 0010 5311 1172.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jarosław ZuńImage things

Lublin , Sławin

265 382 zł | 2 pokoje | 65,77 m2 | Parter

  • cena: 265 382 zł
  • 4 035 za m2
Image things

Józefów , Lubelskie

6 750 zł | Kawalerka | 31,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 6 750 zł
  • 216 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

204 002 zł | 1,00 m2

  • cena: 204 002 zł
  • 204 002 za m2