Mokrzyska, małopolskie

67 500 zł | Działka | 0.125 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 67 500 zł
 • Miasto: Mokrzyska
 • Powierzchnia: 0.125 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 0
 • Cena za m2: 54 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 000 zł
 • Numer oferty: 290886X681255015
 • Termin wpłaty wadium: 06-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Brzeska ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności Gminy Brzesko położonej w miejscowości Mokrzyska, obręb Mokrzyska-Bucze, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu:

numer działki 854/83
Mokrzyska

W przetargu mogą brać udział oferenci którzy wpłacą wadium podane w powyższej tabeli w takim terminie, aby w dniu 6 października 2023 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa (za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek) oraz podpiszą oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane są im uwarunkowania fizyczne i prawne związane z tą nieruchomością.
Przy dokonywaniu wpłaty koniecznie należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51, powiat Brzesko, woj. małopolskie - Sala Obrad.

Image things

Mokrzyska, małopolskie

194 000 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 194 000 zł