Linów, świętokrzyskie

145 778 zł | Działka | 4.08 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 145 778 zł
 • Miasto: Linów
 • Powierzchnia: 4.08 ha
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Liczba działek: 6
 • Numery działek: 260909_5.0008.542/4, 260909_5.0008.542/5, 260909_5.0008.544, 260909_5.0008.1221, 260909_5.0008.1749, 260909_5.0008.2090,
 • Cena za m2: 4 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 19 437 zł
 • Numer oferty: 290838X681142599
 • Termin wpłaty wadium: 28-09-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 27-600 Sandomierz, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest x położonej przy ,Zawichost, Linów, 27-630 Zawichost , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ewid. 542/4, 542/5, 544, 1221, 1749, 2090 o łącznej pow. 4,0800 ha, położonej: 27-630 Zawichost, Linów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X Działki będą licytowane w następującej kolejności: 1. Działka o nr ewid. 1749 o pow. 1.9100 ha ( 19100 m2 ), stanowi grunty orne klas IIIa i IVb. Dojazd drogą gminną - asfaltową. Uzbrojenie: wodociąg, energia elektryczna. Suma oszacowania wynosi 106 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 793,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 639,00 zł. 2. Działka nr ewid. 2090 o pow. 0,7400 ha ( 7400 m2 ), stanowi grunty orne. Krótszym bokiem przylega do asfaltowej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 41 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 915,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 122,00 zł. 3. Działka nr ewid. 544 o pow. 0,5400 ha ( 5400 m2 ), stanowi nieużytki oraz grunty orne klas IIIa i IVa. Przylega do nieutwardzonej drogi gminnej. Suma oszacowania wynosi 17 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 795,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 706,00 zł. 4. Działka nr ewid. 542/5 o pow. 0,4200 ha ( 4200 m2 ), stanowi grunty orne i łąki, dojazd do działki nieutwardzony. Suma oszacowania wynosi 16 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 630,00 zł. 5. Działka nr ewid. 1221 o pow. 0,3900 ha ( 3900 m2 ), stanowi łąki trwałe klas V i VI. Dojazd nieutwardzony. Suma oszacowania wynosi 9 520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 140,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 952,00 zł. 6. Działka nr ewid. 542/4 o pow. 0,0800 ha ( 800 m2 ), stanowi teren rolny, łąki trwałe. Dojazd asfaltowy. Suma oszacowania wynosi 3 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 910,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 388,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 194 370,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 145 777,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 437,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/SANDOMIERZ 98 1020 4926 0000 1702 0009 5554.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Skarżysko-Kamienna, świętokrzyskie

199 000 zł | Mieszkanie | 48,90 m2

 • cena: 199 000 zł
 • 4 070 za m2
Image things

Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyskie

158 942 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,59 m2 | 1 piętro

 • cena: 158 942 zł
 • 3 142 za m2
Image things

Psary Wieś, świętokrzyskie

547 zł | Działka | 0.03 ha.

 • cena: 547 zł