Wlonice, Świętokrzyskie

Obiekt | 376 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 68/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 18227.


Syndyk masy upadłości , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 60/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż (w drodze aukcji) objętego masą upadłości prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 123 położoną w miejscowości Wlonice 16A o powierzchni 6700 m2 oraz nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Wlonice, stanowiącej działkę nr 271 o powierzchni 500 m2, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opatowie
Księga Wieczysta o numerze KI1T/00031843/1.

Cena wywoławcza prawa własności wynosi 376.000,00 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest zapoznanie się z regulaminem aukcji i wpłacenie na wskazany w regulaminie numer rachunku bankowego wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Zainteresowani winni stawić się w dniu 10 kwietnia 2019 r., o godz. 930, w Sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, przy
ulicy Warszawskiej 44 w Kielcach celem wzięcia udziału w aukcji.
Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z regulaminem aukcji w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się - tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: [email protected] oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44. Oględziny nieruchomości będących przedmiotem aukcji są możliwe po uprzednim umówieniu się

  • cena: 102 169 zł
  • 1 198 za m2
  • cena: 520 000 zł
  • 849 za m2
Image things

Bliżyn , Świętokrzyskie

46 275 zł | 217,40 m2

  • cena: 46 275 zł
  • 213 za m2