Czerniejewo, wielkopolskie

Mieszkanie | 117 615 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 150,80 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie


Przemysław Górny


Kancelaria Komornicza, Pocztowa 9, Gniezno, 62-200 Gniezno


tel. (61)4292555 / fax. (61)4292555


Sygnatura: Km 3434/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Przemysław Górny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-06-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Szkolna 1/2, 62-250 Czerniejewo, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
W skład ww nieruchomości wchodzi:
- lokal mieszkalny o powierzchni 90,54m2;
- pomieszczenia przynależne: 3 pomieszczenia gospodarcze o pow. 33,2m2, 16m2 (kuchnia letnia) i 11,06m2 zlokalizowane w budynku gospodarczym - opisane w księdze wieczystej KW NR XXXX/XXXXXXXX/X oraz udział w wysokości 2/5 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokal. Nieruchomość stanowi współwłasność na zasadzie wspólności ustawowej majątowej małżeńskiej dłużników: Piotra Stefankiewicza oraz Beaty Stefankiewicz. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa zlokalizowana jest w części centralnej Czerniejewa wśród zabudowy zwartej, śródmiejskiej, przy drodze utwardzonej asfaltem, z urządzonymi chodnikami dla pieszych. Dobry dojazd do nieruchomości samochodem. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.


Suma oszacowania wynosi 156 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 615,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 682,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 46 10204027 0000 1802 1165 9192.najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9/10, Gniezno, 62-200 Gniezno.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Przemysław GórnyImage things

Koło, wielkopolskie

55 000 zł | Dom | 42,00 m2

  • cena: 55 000 zł
  • 1 310 za m2
Image things

Pobiedziska, wielkopolskie

162 375 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 61,94 m2 | 3 piętro

  • cena: 162 375 zł
  • 2 621 za m2
Image things

Koło, wielkopolskie

76 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 76 500 zł
  • 76 500 za m2