Krotoszyn, wielkopolskie

Mieszkanie | 24 815 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 50,56 m2 | 1 piętro

- 86 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Szubinie


Anna Groblewska


Kancelaria Komornicza, Słowackiego 16, Barcin, 88-190 Barcin


tel. 52 302 03 07 / fax.


Sygnatura: KM 1943/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szubinie Anna Groblewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-06-2019 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Szubinie z siedzibą przy Plac Wolności 4, 89-200 Szubin, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ., położonego przy 15/4,Krotoszyn, 88-190 Barcin, dla którego Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny znajdujący się na I piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej pow. 50,56 m2; do lokalu przynależy piwnica o pow. 17,2 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 26,10 m2


Suma oszacowania wynosi 33 086,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 814,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 308,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 37 1020 1462 0000 7202 0220 4881.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Anna GroblewskaImage things

Piaskowo, wielkopolskie

439 853 zł | Dom | 249,31 m2

  • cena: 439 853 zł
  • 1 764 za m2
Image things

Pamiątkowo, wielkopolskie

86 063 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,80 m2

  • cena: 86 063 zł
  • 1 515 za m2
Image things

Gniezno, wielkopolskie

123 375 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,92 m2 | Parter

  • cena: 123 375 zł
  • 2 575 za m2