Jastrzębie-Zdrój, Śląskie

Mieszkanie | 112 050 zł | 4 pokoje | 70,03 m2 | 5 piętro

- 45 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju


Jakub Mika


Kancelaria Komornicza, 1 Maja 20/2, Jastrzębie-Zdrój, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


tel. 733 633 533 / fax.


Sygnatura: KM 332/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Jakub Mika na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą przy Staszica 3, 44-300 Jastrzębie-Zdrój, pokój 155, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Zielona 5/34, 44-335 M. Jastrzębie-Zdrój, dla którego SĄD REJONOWY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1J/00035980/7.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 34 zlokalizowany w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju, przy ulicy Zielonej 5, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 70,03 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 69/10000 części w nieruchomości wspólnej, dla której założona została księga wieczysta nr GL1J/00027191/0 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.


Suma oszacowania wynosi 149 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 050,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 42 1050 1403 1000 0090 3081 7614.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jakub MikaImage things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

62 250 zł | Kawalerka | 36,87 m2 | 9 piętro

  • cena: 62 250 zł
  • 1 688 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

54 600 zł | Kawalerka | 35,61 m2

  • cena: 54 600 zł
  • 1 533 za m2
Image things

Jastrzębie-Zdrój , Śląskie

104 400 zł | 1,00 m2

  • cena: 104 400 zł
  • 104 400 za m2