Raszków, Świętokrzyskie

Dom | 133 600 zł | 78,54 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 64/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 17043.

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
sygn. akt V GUp 145/18. Syndyk masy upadłości Rafała Tasaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności:
1. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16/100 o pow. 2,0400 ha, położonej w obrębie 6 Raszków, gmina Słupia Jędrzejowska, powiat Jędrzejowski, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 78,54 m2, budynkiem gospodarczym - garaż o powierzchni użytkowej 48,14 m2 , budynkiem stodoły 1 o powierzchni użytkowej 144,00 m2 , budynkiem stodoły 2 o powierzchni użytkowej 106,00 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą KI1J/00053415/3, za cenę nie niższą niż: 133.600,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych);

Osoby zainteresowane zakupem oferowanych nieruchomości proszone są o złożenie pisemnej oferty w biurze syndyka:
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/328, w terminie do 22 kwietnia 2019 roku. Otwarcie ofert i wybór oferenta z którym zostanie zawarta
umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego - nastąpi w biurze syndyka: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/328, w dniu
23 kwietnia 2019 roku, o godzinie 900.

Image things

Niziny , Świętokrzyskie

152 100 zł | 94,00 m2

  • cena: 152 100 zł
  • 1 618 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

158 250 zł | 3 pokoje | 57,86 m2 | 6 piętro

  • cena: 158 250 zł
  • 2 735 za m2
Image things

Staszów , Świętokrzyskie

97 460 zł | 3 pokoje | 70,10 m2 | 4 piętro

  • cena: 97 460 zł
  • 1 390 za m2