Raszków, Świętokrzyskie

Dom | 133 600 zł | 78,54 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 64/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 17043.

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,
sygn. akt V GUp 145/18. Syndyk masy upadłości Rafała Tasaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności:
1. nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 16/100 o pow. 2,0400 ha, położonej w obrębie 6 Raszków, gmina Słupia Jędrzejowska, powiat Jędrzejowski, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 78,54 m2, budynkiem gospodarczym - garaż o powierzchni użytkowej 48,14 m2 , budynkiem stodoły 1 o powierzchni użytkowej 144,00 m2 , budynkiem stodoły 2 o powierzchni użytkowej 106,00 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą KI1J/00053415/3, za cenę nie niższą niż: 133.600,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych);

Osoby zainteresowane zakupem oferowanych nieruchomości proszone są o złożenie pisemnej oferty w biurze syndyka:
25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/328, w terminie do 22 kwietnia 2019 roku. Otwarcie ofert i wybór oferenta z którym zostanie zawarta
umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego - nastąpi w biurze syndyka: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 51/328, w dniu
23 kwietnia 2019 roku, o godzinie 900.

Image things

Starachowice , Świętokrzyskie

3 391 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 391 000 zł
  • 3 391 000 za m2
Image things

Końskie , Świętokrzyskie

445 457 zł | 1,00 m2

  • cena: 445 457 zł
  • 445 457 za m2
Image things

Pierzchnica , Świętokrzyskie

114 062 zł | 43,26 m2

  • cena: 114 062 zł
  • 2 637 za m2