Wojciechowice, Świętokrzyskie

Dom | 100 073 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu
15 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00
w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej zabudowanej (budynek mieszkalny, szopa drewniana, stodoła) położonej w miejscowości Wojciechowice, gm. Sędziszów, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie jako działki gruntu nr: 38/2, 78, 106/2 i 118/2 obręb 31 Wojciechowice o łącznej powierzchni 1,3299 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzona jest księga wieczysta o numerze KW KI1J/00061975/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 133 430,00 zł.
Cena wywołania wynosi - 100 073,00 zł, wartość rękojmi - 13 343,00 zł.

  • cena: 503 333 zł
  • 1 525 za m2
Image things

Koliszowy , Świętokrzyskie

1 102 268 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 102 268 zł
  • 1 102 268 za m2
  • cena: 182 612 zł
  • 1 153 za m2