Lipnica, Wielkopolskie

Mieszkanie | 50 708 zł | 2 pokoje | 49,12 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach


Witold Stachura


Kancelaria Komornicza, Dworcowa 15, Szamotuły, 64-500 Szamotuły


tel. 612920467 / fax. 612932034


Sygnatura: KM 520/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2019 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: S, położonego przy Szamotulska 20/1 ,Lipnica, 64-551 Otorowo, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00026974/5.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się na parterze, składający się z trzech pokoi, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 49,12 m2 z przynależną piwnicą, położony pod adresem Lipnica ul. Szamotulska 20/1, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1A/00026974/5 wraz z udziałem 75/783 części w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1A/00022842/3


Suma oszacowania wynosi 67 610,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 707,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 761,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Witold StachuraImage things

Mosina , Wielkopolskie

330 075 zł | 179,40 m2

  • cena: 330 075 zł
  • 1 840 za m2
Image things

Swarzędz , Wielkopolskie

225 422 zł | 74,10 m2

  • cena: 225 422 zł
  • 3 042 za m2
Image things

Grabówno , Wielkopolskie

611 098 zł | 834,00 m2

  • cena: 611 098 zł
  • 733 za m2