Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Dobczyce, małopolskie

185 500 zł | Działka | 0.3819 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 185 500 zł
 • Miasto: Dobczyce
 • Powierzchnia: 0.3819 ha
 • Województwo: małopolskie
 • Liczba działek: 3
 • Numery działek: 120901_4.0001.787, 120901_4.0001.786/1, 120901_4.0001. 785/4,
 • Cena za m2: 49 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 37 000 zł
 • Numer oferty: 279229X653954321
 • Termin wpłaty wadium: 06-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 785/4 o powierzchni 0.1814 ha, 786/1 o powierzchni 0.0916 ha i 787 o powierzchni 0.1089 ha, stanowiącej własność Gminy Dobczyce, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X - bez obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, przedmiotowe działki położone są w terenie gruntów rolnych (29R1).

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej przebiegającej wzdłuż przyległej drogi.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości 185 500,00 zł /słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100/.

Wadium 37 000,00 zł/słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100/.

Minimalne postąpienie 1 860,00 zł /słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100/.

Sprzedaż działek nr 785/4 o powierzchni 0.1814 ha, 786/1 o powierzchni 0.0916 ha i 787 o powierzchni 0.1089 ha zwolniona jest od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z póź.zm.).

Cena sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2023 roku o godz. 10oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, ul. Rynek 26 – sala konferencyjna na parterze.

Wadium w wysokości 37 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu na konto bankowe Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach r-k nr 87 8602 0000 0000 0000 0752 0015 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Dobczycach, z tytułem przelewu „Przetarg-dz.nr 785/4, 786/1, 787 Dobczyce”.

Wadium winno być uznane na rachunku urzędu najpóźniej 6.07.2023 r.

Image things

Bochnia, małopolskie

171 000 zł | Mieszkanie | 43,89 m2

 • cena: 171 000 zł
 • 3 896 za m2
Image things

Mszalnica, małopolskie

3 664 zł | Działka | 0.17 ha.

 • cena: 3 664 zł
Image things

Kraków, Podgórze

260 950 zł | Mieszkanie | 24,54 m2

 • cena: 260 950 zł
 • 10 634 za m2