Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Świdnik, lubelskie

104 333 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 22,30 m2 | 4 piętro

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 104 333 zł
 • Miasto: Świdnik
 • Powierzchnia: 22,30 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 4 679 zł
 • Ulica: Niepodległości 19
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 650 zł
 • Numer oferty: 277929X650909721
 • Termin wpłaty wadium: 24-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie

Paweł Komar

Kancelaria Komornicza, Łęczyńska 51,  Lublin,   20-313 Lublin

tel. 81 745 27 74 / fax. 81 745 27 74

Sygnatura: Km 751/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  Lublin-Wschód w Lublinie Paweł Komar na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 25.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Niepodległości 19/24, 21-040 Świdnik, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość. Niniejszy lokal o numerze 24 posiada powierzchnię użytkową 22,30 m2 i mieści się na czwartym, najwyższym piętrze pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Świdniku, przy ul. Niepodległości 19.
Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 2738/396563 oraz pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 5,08 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  01.08.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 156 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 333,33 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 650,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 1600 1462 1836 2053 0000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Komar


Historyczne ceny

Image things

Świdnik, lubelskie

235 000 zł | Mieszkanie | 42,76 m2 | 4 piętro

 • cena: 235 000 zł
 • 5 496 za m2
Image things

Świdnik, lubelskie

275 000 zł | Działka | 0.0556 ha.

 • cena: 275 000 zł