Stargard, zachodniopomorskie

680 000 zł | Działka | 0.9397 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 680 000 zł
 • Miasto: Stargard
 • Powierzchnia: 0.9397 ha
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 321401_1.23.269,
 • Cena za m2: 72 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 68 000 zł
 • Numer oferty: 277605X650150913
 • Termin wpłaty wadium: 03-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Stargard
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 269
o pow. 0,9397 ha położonej w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego
Nowoczesnych Technologii.
Działka posiada księgę wieczystą KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 680.000,00 zł
(słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100)
Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2022r. poz. 931 ze zmianami) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
WADIUM – 68.000,00 zł


1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Stargardzkiego TBS - ul. Struga 29 w Stargardzie w sali
przetargów dnia 03 sierpnia 2023r. o godz. 10:00
2. Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Stargardzkiego TBS
Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 10124039011111000042204466, najpóźniej
w dniu 28 lipca 2023r., z dopiskiem: „Wadium dz. nr 269”

Image things

Stargard, zachodniopomorskie

128 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,33 m2 | 5 piętro

 • cena: 128 250 zł
 • 4 871 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

162 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 70,33 m2 | 10 piętro

 • cena: 162 000 zł
 • 2 303 za m2
Image things

Stargard, zachodniopomorskie

2 871 000 zł | Działka | 0.6279 ha.

 • cena: 2 871 000 zł