Jaworzno, śląskie

160 000 zł | Mieszkanie | 32,60 m2

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 160 000 zł
 • Miasto: Jaworzno
 • Powierzchnia: 32,60 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 4 908 zł
 • Ulica: Tysiąclecia 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 16 000 zł
 • Numer oferty: 276881X648455305
 • Termin wpłaty wadium: 31-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„GÓRNIK”
w Jaworznie al. marsz. Piłsudskiego 72
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (aukcję) na sprzedaż nw. nieruchomości lokalowych przy:Tysiąclecia 4/63 Oś. Stałe pow. użytk. 32,60m2 wraz z udziałem wynoszącym 70/10000 we współużytkowaniu wieczystym działki oznaczonej nr 146/4 w obr. 122, o pow. 3930m2 oraz we współwłasności części wspólnych budynku które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali objętych księgą wieczystą gruntu, będącego własnością Gminy Miasta Jaworzna. Cena wywoławcza – 160 000,00 zł


Istnieje możliwość obejrzenia lokali w dniu 29.05.2023 r. w godz. 14ºº – 15ºº.Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 31.05.2023r. (data stempla) na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Jaworzno nr 61 1020 2528 0000 0802 0014 5136.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni – Dział Członkowsko – Prawny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny

Historyczne ceny

Image things

Jaworzno, śląskie

1 zł | Mieszkanie | 64,59 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2
Image things

Jaworzno, śląskie

115 200 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,82 m2 | 1 piętro

 • cena: 115 200 zł
 • 4 141 za m2
Image things

Jaworzno, śląskie

157 725 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 48,50 m2 | 1 piętro

 • cena: 157 725 zł
 • 3 252 za m2