Grudziądz, kujawsko-pomorskie

139 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 35,84 m2 | 4 piętro

- 16 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 139 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 35,84 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 3 878 zł
 • Ulica: Dąbrówki 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 950 zł
 • Numer oferty: 276880X648452963
 • Termin wpłaty wadium: 05-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie - Skłodowskiej 5-7
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

Dąbrówki 4/50


Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. Z
W Grudziądzu
Paribas Bank
Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 5 czerwca 2023 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. 0.). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 5 czerwca 2023 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

521 000 zł | Działka | 0.5705 ha.

 • cena: 521 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 230 000 zł | Działka | 0.2793 ha.

 • cena: 1 230 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 500 000 zł | Działka | 0.8417 ha.

 • cena: 1 500 000 zł