Grudziądz, kujawsko-pomorskie

139 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 32,33 m2 | 2 piętro

- 7 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 139 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 32,33 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 4 299 zł
 • Ulica: Elbląska 2
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 950 zł
 • Numer oferty: 276878X648448279
 • Termin wpłaty wadium: 05-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie - Skłodowskiej 5-7
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie

Elbląska 2/8

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. Z
W Grudziądzu
Polska
Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 5 czerwca 2023 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 5 czerwca 2023 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

645 000 zł | Działka | 0.8503 ha.

 • cena: 645 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

605 000 zł | Działka | 0.6166 ha.

 • cena: 605 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

1 500 000 zł | Działka | 0.8417 ha.

 • cena: 1 500 000 zł