Grudziądz, kujawsko-pomorskie

135 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,56 m2 | Parter

- 13 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 135 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 33,56 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 4 023 zł
 • Ulica: Puszkina 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 750 zł
 • Numer oferty: 276876X648443595
 • Termin wpłaty wadium: 05-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie - Skłodowskiej 5-7
ogłasza i przetarg ustny nieograniczony na zbycie

Puszkina 3/2


Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Nieruchomościami Sp. Z 0.0. W Grudziądzu
5 czerwca 2023 r.
Gospodarki
BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 5 czerwca 2023 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.).
Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 5 czerwca 2023 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

645 000 zł | Działka | 0.8503 ha.

 • cena: 645 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

521 000 zł | Działka | 0.5705 ha.

 • cena: 521 000 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

151 000 zł | Mieszkanie | 88,19 m2

 • cena: 151 000 zł
 • 1 712 za m2