Grudziądz, kujawsko-pomorskie

179 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,91 m2 | Parter

- 26 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 179 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 51,91 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 3 448 zł
 • Ulica: Bydgoska 23a
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 950 zł
 • Numer oferty: 276874X648438911
 • Termin wpłaty wadium: 05-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie - Skłodowskiej 5-7
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie


Bydgoska 23A/1

Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp.
W Grudziądzu
Oddział Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 5 czerwca 2023 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 5 czerwca 2023 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

195 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,60 m2 | Parter

 • cena: 195 000 zł
 • 4 097 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

235 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 61,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 235 000 zł
 • 3 840 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

521 000 zł | Działka | 0.5705 ha.

 • cena: 521 000 zł