Warszawa, Białołęka

61 830 zł | Mieszkanie | 48,50 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 61 830 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 48,50 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 1 275 zł
 • Ulica: Aluzyjna 25
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 6 183 zł
 • Numer oferty: 276871X648431885
 • Termin wpłaty wadium: 30-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości ss w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości ½ części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 403, zlokalizowanego na IV kondygnacji nadziemnej (3 piętrze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonego w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, przy ul. Aluzyjnej 25, o powierzchni użytkowej 48,50 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach postępowania pod sygn. akt. WA2M/GUp-s/312/2022, prowadzonych elektronicznie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 61.830,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100).

Wymagane wadium w wysokości 6.183,00 PLN (słownie: sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złotych 00/100), płatne przelewem na rachunek bankowy Masy Upadłości Grzegorza Łabanowskiego prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze 55 1090 1014 0000 0001 5157 8224.

Pisemne oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2023 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa sygnatura akt XIX GUp 7/22 „oferta na zakup z wolnej ręki udziału w nieruchomości Grzegorza Łabanowskiego”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert, nastąpi w biurze przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, w dniu 04 lipca 2023 r. o godzinie 16:00.

Image things

Warszawa, Żoliborz

299 625 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,14 m2 | 2 piętro

 • cena: 299 625 zł
 • 6 945 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

277 969 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 44,58 m2 | 5 piętro

 • cena: 277 969 zł
 • 6 235 za m2
Image things

Warszawa, mazowieckie

13 200 zł | Działka | 0.0536 ha.

 • cena: 13 200 zł