Warszawa, Białołęka

158 000 zł | Mieszkanie | 48,50 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 158 000 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 48,50 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 3 258 zł
 • Ulica: Aluzyjna 25F
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 276870X648429543
 • Termin wpłaty wadium: 30-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej s sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/311/2022 w trybie z wolnej ręki udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność o nr 403 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Aluzyjnej 25F o pow. 48,5 m(2), do którego przylega balkon oraz przynależą dwie komórki lokatorskie nr 426 i 427, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW XXXX/XXXXXXXX/X; z własnością lokalu mieszkalnego związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (dalej jako „Udział w Lokalu”)

za cenę nie niższą niż 158.000,00 zł netto. Wadium wynosi 15.000,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Notariusz Doroty Wziątek, ul. Solec 61A lok. 29, 00-409 Warszawa (w godzinach pracy kancelarii) lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2023 roku w w/w Kancelarii Notarialnej o godz. 10.00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży są dostępne w Biurze
Syndyka Martyny Wolińskiej, ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa oraz w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa.

Image things

Warszawa, Śródmieście

2 350 000 zł | Mieszkanie | 94,56 m2

 • cena: 2 350 000 zł
 • 24 852 za m2
Image things

Warszawa, Praga-Południe

1 800 000 zł | Mieszkanie | 89,00 m2

 • cena: 1 800 000 zł
 • 20 225 za m2
Image things

Warszawa, Ursynów

1 zł | Lokal Użytkowy | 140,80 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2