Bytom, śląskie

108 900 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,20 m2 | 8 piętro

- 35 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 108 900 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 34,20 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 3 184 zł
 • Ulica: Pl. Wojska Polskiego 11
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 890 zł
 • Numer oferty: 276868X648424859
 • Termin wpłaty wadium: 29-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Bytom Pl. Wojska Polskiego 11/77- pow. użytkowa 34,20 m2 godzina przetargu 13:00.

Mieszkanie położone na ósmym piętrze budynku XI kondygnacyjnego, składające się z 1 pokoju, ,,ślepej” kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, ogrzewanie centralne.

Wartość rynkowa lokalu wynosi 108 900,00 zł. Wysokość wadium 10 890,00 zł.Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. w Sali nr 20 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1A w Bytomiu (II piętro).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

Zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasa.dy zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka),
Osoby umocowane do reprezentowania mocodawcy w przetargu zobligowane są do przedłożenia do akt przetargu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
Wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium, na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 29.05.2023 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni.

Historyczne ceny

Image things

Bytom, śląskie

430 000 zł | Działka | 0.5738 ha.

 • cena: 430 000 zł
Image things

Bytom, śląskie

490 000 zł | Działka | 0.2115 ha.

 • cena: 490 000 zł
Image things

Bytom, śląskie

82 500 zł | Lokal Użytkowy | 87,53 m2

 • cena: 82 500 zł
 • 943 za m2