Bytom, śląskie

123 200 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,35 m2 | 4 piętro

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 123 200 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 35,35 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 3 485 zł
 • Ulica: Adamka 26a
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 12 320 zł
 • Numer oferty: 276867X648422517
 • Termin wpłaty wadium: 29-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Bytom ul. Adamka 26a/14 – pow. użytkowa 35,35 m2 godzina przetargu 12:40.

Mieszkanie położone na czwartym piętrze budynku V kondygnacyjnego, składające się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, ogrzewanie centralne.

Wartość rynkowa lokalu wynosi 123 200,00 zł. Wysokość wadium 12 320,00 zł.Przetarg – licytacja odbędzie się w dniu 01.06.2023 r. w Sali nr 20 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 1A w Bytomiu (II piętro).

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:

Zapoznania się ze stanem technicznym lokali oraz z regulaminem przetargu (Rozdział XII Regulaminu określającego zasady przyjęć w poczet członków spółdzielni, zasa.dy zawierania umów o ustanowienie praw do lokali i ich zamiany oraz przeniesienie własności lokali na członka),
Osoby umocowane do reprezentowania mocodawcy w przetargu zobligowane są do przedłożenia do akt przetargu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
Wpłacenia na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Bytom nr 30 1020 2368 0000 2302 0021 8511 wadium, na co najmniej trzy dni przed oznaczoną datą przetargu tj. do dnia 29.05.2023 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na dany lokal mieszkalny. Dowód wpłaty należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni.

Historyczne ceny

Image things

Bytom, śląskie

168 023 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 52,20 m2 | 5 piętro

 • cena: 168 023 zł
 • 3 219 za m2
Image things

Bytom, śląskie

26 175 zł | Działka | 0.0304 ha.

 • cena: 26 175 zł
Image things

Bytom, śląskie

155 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 36,87 m2

 • cena: 155 000 zł
 • 4 204 za m2