Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Sosnówka, dolnośląskie

206 250 zł | Dom | 138,70 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 12.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości położonej przy Sosnówka, Zielona Dolina 1, 58-562 Podgórzyn SĄD REJONOWY JELENIA GÓRA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, działka nr 193/12 o powierzchni 0,0960 ha, obręb 0007 – Sosnówka, zabudowana w centralnej części budynkiem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym z garażem pokryty dachem dwuspadowym, niepodpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni 138,70 m2. Działka zbliżona kształtem do figury geometrycznej trójkąta i regularnej topografii z niewielkim spadkiem w kierunku północnym o dosyć regularnym ukształtowaniu terenu. Przez teren działki przebiega rów, który nie jest wydzielony geodezyjnie oraz wzdłuż granicy działki od strony południowo- zachodniej przebiega gminna sieć kanalizacyjna śr. 200mm. Media: energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, woda ze studni, centralne ogrzewanie realizowane było za pomocą kotła gazowego dwufunkcyjnego zasilanego gazem ze zbiornika zainstalowanego obok budynku (Na dzień wizji w obiekcie nie ma kotła gazowego ani zbiornika na gaz). Na działce ustanowiona jest nieodpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 678 na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu numer 193/6.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 19.07.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 275 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 500,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Sosnówka, dolnośląskie

8 000 000 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 8 000 000 zł