Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Zbąszyń, wielkopolskie

117 728 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,00 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 117 728 zł
 • Miasto: Zbąszyń
 • Powierzchnia: 63,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 869 zł
 • Ulica: Zygmunta I Starego 6
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 697 zł
 • Numer oferty: 276732X648106347
 • Termin wpłaty wadium: 03-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu

Jacek Dauter

Kancelaria Komornicza, Poznańska 13,  Nowy Tomyśl,   64-300 Nowy Tomyśl

tel. 614423744 / fax. 614423744

Sygnatura: Km 537/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 05.07.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Zygmunta I Starego 6/3, 64-360 Zbąszyń, dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12-07-2023 o godzinie 10:00.
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość stanowiącego lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 6, położony w Zbąszyniu przy ul. Zygmunta I Starego. Budynek usytuowany jest na działce nr 391/1, właściciel działki gruntowej: Polska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zbąszyniu,dla działki gruntowej prowadzona jest księga wieczysta pod numerem XXXX/XXXXXXXX/X, a dla lokalu XXXX/XXXXXXXX/X, Opis budynku mieszkalnego. Jest to budynek wielorodzinny, składający się z 3 kondygnacji nadziemnych (dwa pietra + poddasze użytkowe mieszkalne) oraz jednej podziemnej (piwnice), Opis lokalu mieszkalnego. Szacowany lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Wejście do lokalu ze wspólnej klatki schodowej, po schodach drewnianych. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 6,00 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 5,99 m2 w złym stanie technicznym. Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa lokalu: Pu = 63,00 m2 Do lokalu doprowadzone są instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, c. o. gazowe, gazowa
położonego pod adresem: 64-360 Zbąszyń, Zygmunta I Starego 6/3, Zbąszyń , dla którego Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X będącego własnością dłużnika: Wiesława Bilan.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  12.07.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 156 970,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 727,50 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 697,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek Dauter


Image things

Henrykowo, wielkopolskie

37 333 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,30 m2

 • cena: 37 333 zł
 • 700 za m2
Image things

Gołańcz, wielkopolskie

859 920 zł | Działka | 0.746 ha.

 • cena: 859 920 zł
Image things

Oporówko, wielkopolskie

79 753 zł | Działka | 0.1472 ha.

 • cena: 79 753 zł