Domasławice, dolnośląskie

70 997 zł | Mieszkanie | 35,47 m2 | Parter

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

Sygnatura: KM 279/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2023 o godz. 13:10 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: cc, położonej przy DOMASŁAWICE 43/5,DOMASŁAWICE, 56-416 Twardogóra, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Udział 1/2 w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego w budynku nr 43 w Domasławicach, gmina Twardogóra, powiat Oleśnica o pow. 35,47 m2, kondygnacja: 1,0. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. Stan faktyczny dotyczący struktury lokalu obejmuje wiatrołap, salon z aneksem kuchennym, łazienkę, schody drewniane prowadzące na piętro oraz część poddasza zaadoptowaną na pomieszczenia użytkowe oraz nieużytkowy strych. Na poddaszu znajdują się dwa pokoje wraz z wyjście na drewniany taras. Nieruchomość znajduje się w wykazie zabytków w powiecie oleśnickim, (stan listopad 2018). Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, wykaz zabytków gminy Twardogóra pozycja 3a (Dom mieszkalny, ob. budynek produkcyjny między nr 43-44). Udział w nieruchomość stanowi własność: Głowiak Ewa.

Suma oszacowania wynosi 94 662,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 996,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 466,20 zł. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika: PEKAO III O. we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308,  w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w następującym terminie:

Data oględzin Godziny oględzin
29.06.2023 10:30 - 10:45
Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud


Image things

Biernacice, dolnośląskie

503 475 zł | Działka | 13.7833 ha.

  • cena: 503 475 zł
Image things

Lądek-Zdrój, dolnośląskie

787 200 zł | Działka | 0.5717 ha.

  • cena: 787 200 zł
Image things

Jedlina-Zdrój, Pokrzywianka

290 000 zł | Działka | 0.409 ha.

  • cena: 290 000 zł