Stalowa Wola, podkarpackie

85 275 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,90 m2 | 2 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 85 275 zł
 • Miasto: Stalowa Wola
 • Powierzchnia: 47,90 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 1 780 zł
 • Ulica: Okulickiego 18
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 11 370 zł
 • Numer oferty: 276728X648096979
 • Termin wpłaty wadium: 29-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

Marcin Rusiniak

Kancelaria Komornicza, 1-go Sierpnia 12, Stalowa Wola, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 307 00 87

Sygnatura: KM 74/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli Marcin Rusiniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z siedzibą przy Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola, pokój 9, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego/ej do dłużnika: xx Okulickiego 18/104, 37-450 Stalowa Wola, położonego przy Okulickiego 18/104, 37-450 Stalowa Wola, dla którego Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Licytacja dotyczy udziału w wysokości 1/2 w lokalu mieszkalnym.

Suma oszacowania wynosi 113 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 275,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP PARIBAS S.A. 95 2030 0045 1110 0000 0157 7070.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Marcin Rusiniak


Image things

Stalowa Wola, podkarpackie

4 250 000 zł | Działka | 1.2187 ha.

 • cena: 4 250 000 zł
Image things

Stalowa Wola, podkarpackie

350 000 zł | Działka | 0.2637 ha.

 • cena: 350 000 zł
Image things

Stalowa Wola, podkarpackie

850 000 zł | Lokal Użytkowy | 766,60 m2

 • cena: 850 000 zł
 • 1 109 za m2