Klewki, warmińsko-mazurskie

62 653 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,00 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Bartosz Szaryński

Kancelaria Komornicza w Olsztynie

10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 5a/6

(89)721 12 77, faks (89)721 12 78

[email protected]

www.komornikolsztyn.com
Sygnatura: Km 180/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Bartosz Szaryński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2023 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn, pokój 317, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: cc, położonego przy Klewki 24/15, 10-687 Purda, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
- lokal mieszkalny składający się z przedpokoju, pokoju, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni 29 m2, przynależnej do niego piwnicy o powierzchni 5,20 m2 wraz z udziałem 38/1000 we współwłasności budynku i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udziałem 38/1000 w prawie własności gruntu (KW XXXX/XXXXXXXX/X).


Suma oszacowania wynosi 93 980,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 653,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 398,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 17 1240 5598 1111 0010 4472 8374 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Bartosz Szaryński


Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

117 295 zł | Mieszkanie | 47,90 m2

  • cena: 117 295 zł
  • 2 449 za m2
Image things

Pasym, warmińsko-mazurskie

76 700 zł | Działka | 0.1095 ha.

  • cena: 76 700 zł
Image things

Sawity, warmińsko-mazurskie

41 370 zł | Obiekt | 47,57 m2

  • cena: 41 370 zł
  • 870 za m2