Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Witkowo, wielkopolskie

7 467 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,15 m2

- 97 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 7 467 zł
 • Miasto: Witkowo
 • Powierzchnia: 52,15 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 143 zł
 • Ulica: Wierzchowiska 36
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 1 120 zł
 • Numer oferty: 276721X648080585
 • Termin wpłaty wadium: 21-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupcy

Katarzyna Zielińska-Krukowska

Kancelaria Komornicza, Traugutta 16,  Słupca,   62-400 Słupca

tel. 507898361 / fax. 

Sygnatura: Km 1080/21


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Słupcy Katarzyna Zielińska-Krukowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-06-2023 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy z siedzibą przy Armii Krajowej 2, 62-400 Słupca, pokój 105,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jestx  położonej przy  Wierzchowiska 36/2, 62-230 Witkowo , dla której  Sąd Rejonowy w Słupcy I V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400 Słupca)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o pow. użyt. 52,15 m2 złożony z 2 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem 52/139 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (prawo dożywocia widniejące w dziale III KW na rzecz Zbigniewa Marka Jurek po sprzedaży licytacyjnej nieruchomości pozostaje w mocy a wartość licytowanej nieruchomości została odpowiednio pomniejszona )

Suma oszacowania wynosi 11 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Banku PKO BP SA 97 1020 2212 0000 5102 0364 2139.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Armii Krajowej 2, Słupca, 62-400  Słupca.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Katarzyna Zielińska-KrukowskaHistoryczne ceny

Image things

Strzałkowo, wielkopolskie

85 000 zł | Mieszkanie | 58,33 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 1 457 za m2
Image things

Piła, wielkopolskie

695 000 zł | Działka | 0.7694 ha.

 • cena: 695 000 zł
Image things

Obra Stara, wielkopolskie

2 857 zł | Działka | 0.34 ha.

 • cena: 2 857 zł