Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Częstochowa, śląskie

110 325 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,31 m2 | 3 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 110 325 zł
 • Miasto: Częstochowa
 • Powierzchnia: 30,31 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 3 640 zł
 • Ulica: Aleja Pokoju 12
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 14 710 zł
 • Numer oferty: 276718X648073559
 • Termin wpłaty wadium: 18-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 801/19
( tel.: 34 324-61-06 w godz. od 09:00 do 12:00 )O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 09:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:


P I E R W S Z A  L I C Y T A C J Anieruchomości opisanej jako:
lokal mieszkalny nr 83 o pow. 30,31 mkw stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Częstochowa, al. Pokoju 12 stanowiący własność dłużnika Rostkowski Waldemar posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 147 100,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 110 325,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 14 710,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 801/19 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 14:00 do godziny 16:00 natomiast protokół opisu i oszacowania w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu sygn akt XV Co 705/20.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
UWAGA: 
- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
- Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. W przypadku pełnomocnika również dokumenty upoważniające do reprezentacji.

Historyczne ceny

Image things

Częstochowa, Stare Miasto

241 867 zł | Mieszkanie | 100,45 m2

 • cena: 241 867 zł
 • 2 408 za m2
Image things

Częstochowa, śląskie

177 525 zł | Działka | 0.0648 ha.

 • cena: 177 525 zł
Image things

Częstochowa, Wrzosowiak

43 594 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,00 m2 | 8 piętro

 • cena: 43 594 zł
 • 991 za m2