Głowno, łódzkie

232 725 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 232 725 zł
 • Miasto: Głowno
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 232 725 zł
 • Ulica: Elizy Orzeszkowej 6
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 31 030 zł
 • Numer oferty: 276710X648054823
 • Termin wpłaty wadium: 05-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu

Tomasz Modro

Kancelaria Komornicza, Plac Jana Pawła II 3,  Zgierz,   95-100 Zgierz

tel. 789288777 / fax. 

Sygnatura: KMP 23/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zgierzu Tomasz Modro na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  06-07-2023 o godz. 08:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój VIII,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest xx   położonej przy  Sokołowska , 95-100 Zgierz , dla której    (adres: ul.  , Zgierz,  95-100 Zgierz prowadzi księgę wieczystą o numerze  XXXX/XXXXXXXX/X .

Suma oszacowania wynosi 310 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 12160014621834305340000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100  Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz ModroImage things

Borowa, łódzkie

34 200 zł | Działka | 0.0375 ha.

 • cena: 34 200 zł
Image things

Łódź, Górna

202 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,66 m2 | 1 piętro

 • cena: 202 500 zł
 • 5 106 za m2
Image things

Łódź, łódzkie

2 350 000 zł | Działka | 0.2107 ha.

 • cena: 2 350 000 zł