Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Łochynia, śląskie

153 267 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 153 267 zł
 • Miasto: Łochynia
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 153 267 zł
 • Ulica: Spacerowa 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 22 990 zł
 • Numer oferty: 276706X648045455
 • Termin wpłaty wadium: 12-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie  Agnieszka Piskuła
42-218 Częstochowa, ul. Okólna 81/A
W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1865/15
( tel.: 34 324-61-06 w godz. od 09:00 do 12:00 )


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:


D R U G A  L I C Y T A C J Anieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana, działka ewid. nr 434, 287, 344 obręb Łochynia gm. Mykanów o łącznej pow. 3,0528 ha położonej w miejscowości Łochynia, ul. Spacerowa 3 stanowiącej własność dłużnika Matusiak Zbigniew posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Borowno, Borowno Kolonia, Łochynia teren nieruchomości oznaczony symbolem: MRMN ,częściowo RP, oraz dla działki nr 344 - RP , i  dla działki nr 434 k.m. 4: RZ – użytki zielone, łąki, pastwiska.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 229 900,00 zł. 
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 153 266,67 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto komornika nr : 22105011421000002355161460 w ING Banku Śląskim SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 22 990,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 1865/15 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 16:00 do godziny 18:00 natomiast protokół opisu i oszacowania w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul.  Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu sygn akt XV Co 608/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
UWAGA: 
- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o  podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r  (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)
- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.
- Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość. W przypadku pełnomocnika również dokumenty upoważniające do reprezentacji.

Image things

Gliwice, śląskie

494 000 zł | Działka | 0.083 ha.

 • cena: 494 000 zł
Image things

Czeladź, śląskie

3 020 000 zł | Działka | 1.607 ha.

 • cena: 3 020 000 zł
Image things

Gliwice, śląskie

244 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 52,00 m2 | 9 piętro

 • cena: 244 500 zł
 • 4 702 za m2