Bielsko-Biała, śląskie

152 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 30,30 m2 | 8 piętro

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 152 000 zł
 • Miasto: Bielsko-Biała
 • Powierzchnia: 30,30 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 5 017 zł
 • Ulica: Wadowicka 7
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 600 zł
 • Numer oferty: 276684X647993931
 • Termin wpłaty wadium: 06-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Formularz ofertowy

do przetargu na ustanowienie odrębnej własności

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie odrębnej własność lokali mieszkalnych położonych w Bielsku-Białej przy ulicy:


Wadowickiej 7/153

o pow. użytkowej 30,30 m2 (kat. M-2),

położonego na VIII piętrze w budynku jedenastokondygnacyjnym na Osiedlu Beskidzkim. Udział w części wspólnej gruntu i budynku: 3030/761860.
Cena
Wadowicka 7/153 - 152.000,00 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące zł 0/100).
Aby wziąć udział w przetargu należy do dnia 06.06.2023r. do godz. 15.00 złożyć
w sekretariacie Spółdzielni ofertę w zaklejonej kopercie z napisem ?PRZETARG?.

Wadium winno być wniesione przelewem na konto Spółdzielni: Bank PKO BP o. Bielsko-Biała o nr 29 1020 1390 0000 6302 0023 2488

Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się dnia 07.06.2023r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółdzielni w Bielsku-Białej przy ul. Reja 18.

Historyczne ceny

Image things

Bielsko-Biała, śląskie

198 375 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,77 m2 | 2 piętro

 • cena: 198 375 zł
 • 4 532 za m2
Image things

Bielsko-Biała, śląskie

108 225 zł | Mieszkanie | 25,00 m2

 • cena: 108 225 zł
 • 4 329 za m2
Image things

Bielsko-Biała, śląskie

114 000 zł | Działka | 0.0852 ha.

 • cena: 114 000 zł