Wrocław, Psie Pole

750 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 750 000 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 750 000 zł
 • Ulica: Kapliczna 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 70 000 zł
 • Numer oferty: 276676X647975195
 • Termin wpłaty wadium: 21-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT WROCŁAWIA
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej
Nieruchomość z oznaczeniem księgi wieczystej: ul. Kapliczna 4, XXXX/XXXXXXXX/X.
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów: obręb Osobowice, AM-19,
działka numer 9/2, B.
Współrzędne GPS: N: 51.14397, E: 16.99028
Powierzchnia nieruchomości: 397 m2
.
Opis nieruchomości: zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi.
Przeznaczenie nieruchomości: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i
jednorodzinnej.
Cena wywoławcza: 750.000 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium: 70.000 złotych (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Cena nieruchomości i termin jej wpłacenia: sprzedaż nastąpi za cenę osiągniętą w
przetargu, z uwzględnieniem punktu 12. Cena sprzedaży płatna jest przed dniem
podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej dzień przed jej zawarciem. W tytule przelewu
należy podać: „Kapliczna”. Datą dokonania wpłaty całej kwoty jest data uznania rachunku
bankowego Gminy Wrocław.
Minimalna wysokość postąpienia: 7.500 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia - Wrocław, pl. Nowy
Targ 1-8 w sali 215, dnia 28 lipca 2023 r. godz. 1000
.

Image things

Wrocław, Krzyki

294 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,60 m2 | 5 piętro

 • cena: 294 000 zł
 • 7 819 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

470 250 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 52,83 m2 | Parter

 • cena: 470 250 zł
 • 8 901 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

800 000 zł | Działka | 0.013 ha.

 • cena: 800 000 zł