Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kuźnia Raciborska, śląskie

149 333 zł | Dom | 159,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2023 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Raciborzu, Nowa 29, 47-400 Racibórz, pokój 119, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Łączna 14, 47-420 Kuźnia Raciborska, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 617 k.m. 3, obręb Kuźnia Raciborska, o powierzchni 0,0668 ha, o regularnym prostokątnym kształcie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym (częściowo rozebranym) z dobudówką w postaci garażu "blaszaka". Budynek mieszkalny o powierzchni 159,7 m2 jest obiektem wolnostojącym, parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym. Budynek wybudowano w konstrukcji murowanej, tradycyjnej na początku XX wieku. Teren działki płaski, częściowo utwardzony wokół budynku mieszkalnego, ogrodzony płotem z siatki stalowej. Nieruchomość usytuowana jest w I linii zabudowy od ul. Łącznej - wjazd bezpośrednio z drogi asfaltowej. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska, nieruchomość położona jest na obszarach oznaczonych jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności.

Suma oszacowania wynosi 224 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Rybniku ul.Wieniawskiego 3 03 1050 1344 1000 0023 5621 4144.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kuźnia Raciborska, śląskie

90 530 zł | Działka | 0.0981 ha.

  • cena: 90 530 zł
Image things

Kuźnia Raciborska, śląskie

93 730 zł | Działka | 0.0952 ha.

  • cena: 93 730 zł
Image things

Kuźnia Raciborska, śląskie

103 940 zł | Działka | 0.1112 ha.

  • cena: 103 940 zł