Kopanki, wielkopolskie

264 093 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z siedzibą przy pl.Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój 24, odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są xx położonej przy ,Kopanki, 64-330 Opalenica , dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Plac Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona we wsi Kopanki nr 10 gm. Opalenica,w skład nieruchomości wchodzi działka gruntowa: Arkusz mapy -1, Nr. Dz. 168/4, grunty orne RIVb, RV, RVI, gruntyn rolne zabudowane Br-RVI, o pow. 04900 ha, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW XXXX/XXXXXXXX/X, działka jest częściowo utwardzona, ogrodzona , na działce urządzony jest trawnik oraz pojedyncze nasadzenia drzew owocowych i krzewów ozdobnych, działka wyposażona jest w sieci: elektryczną, wodociągową i gazową, Uwaga: Działka nie posiada bezpośredniego dostęp do drogi; dostęp możliwy poprzez działkę sąsiednią nr 168/8, która stanowi własność osoby trzeciej. Na działce nr 168/8 nie jest ustanowione prawo przechodu i przejazdu, Budynek mieszkalny - niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny (parter + poddasze użytkowe), w zabudowie wolnostojącej, w budynku wyodrębniono: salon, 2 pokoje, 2 kuchnie, łazienkę z wc, 3 korytarze, spiżarnię i altanę oraz 3 pokoje i korytarz na poddaszu. Wejście na poddasze - po schodach drewnianych,UWAGA: Na rozbudowę piętra nie została wydana decyzja pozwolenia na budowę. UWAGA: Zgodnie z oświadczeniem właścicieli, na części nieruchomości ustanowione jest dożywocie na rzecz rodziców x Służebność określono na 1 pokoju, kuchni i wspólnej łazience. W dziale III KW widnieje wpis: „DZ. KW/PO1N/812/20/1 - 2020-02-03, 15:22:12 - WPIS PRAWA DOŻYWOCIA III KW,Rok budowy: ok. 1920 rozbudowany w 2011 r. Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa: Pu = 167,28 m2 , Powierzchnię budynku obliczono na podstawie pomiarówWyposażenie w instalacje: elektryczna, wodna, gazowa, kanalizacja sanitarna do szamba, co węglowe Budynek gospodarczy - jednokondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej. Budynek murowany. Fundamenty z kamienia polnego, ściany z bloków. Budynek jest niepodpiwniczony i nieotynkowany. Dach jedospadowy konstrukcji drewnianej kryty eternitem. Drzwi blaszane, okno z PCV. Podsadzki betonowe. Rok budowy: ok. 1920 r. Dane techniczne: Powierzchnia użytkowa Pu = 97,35 m2 , Powierzchnie obliczono na podstawie pomiarów. Wyposażenie w instalacje: elektryczna, Stan techniczny i standard budynku: poniżej średniego. Sposób wykorzystania: na dzień wizji budynek wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Suma oszacowania wynosi 396 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 264 093,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 614,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. I O.w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. pl.Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Piła, wielkopolskie

603 000 zł | Działka | 0.3609 ha.

  • cena: 603 000 zł
Image things

Żabikowo, wielkopolskie

102 327 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,54 m2

  • cena: 102 327 zł
  • 1 810 za m2
Image things

Potrzanowo, wielkopolskie

262 500 zł | Działka | 0.24 ha.

  • cena: 262 500 zł