Pieszyce, dolnośląskie

18 450 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 46,11 m2

- 91 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 18 450 zł
 • Miasto: Pieszyce
 • Powierzchnia: 46,11 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 400 zł
 • Ulica: Zamkowa 20
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 2 460 zł
 • Numer oferty: 276575X647738653
 • Termin wpłaty wadium: 01-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2023 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 200, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest a położonej przy ul. Zamkowa 20/2, 58-250 Pieszyce , dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Świdnicka 51, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 50/100 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu nr 490. Nieruchomość lokalowa położona jest w strefie peryferyjnej miasta Pieszyce, w granicach obrębu Środkowe. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na poddaszu budynku przy ul. Zamkowej 20, posadowionego na działce gruntu o nr ewid. 490. Lokal mieszkalny nr 2 składa się z ośmiu pomieszczeń: 3 pokoi i kuchni, natomiast obecny właściciel korzystał także z przedpokoju oraz 3 stryszkow, co wskazuje, że został zmieniony układ funkcjonalny pomieszczeń w stosunku do stanu pierwotnego - wg dokumentacji źrodłowej KW. Lokal, na dzień oględzin, jest w złym stanie technicznym, o niskiej - złej funkcjonalności oraz o złym standardzie wykończenia. W lokalu rozpoczęto i zaniechano remontu. Powierzchnia lokalu wynosi 46,11 m(2) - powierzchnia 3 pokoi i kuchni (do obliczeń wartości nieruchomości przyjęto powierzchnie na podstawie obmiarów z natury i dniu sprzedaży, ustalona w sposób zgodny z zasadami określania powierzchni użytkowej lokali przyjętych do analizy i porównań). Powierzchnia użytkowa wg KW: 77,90 m(2); należącej do dłużnika: Elżbieta Wojciechowska

Suma oszacowania wynosi 24 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS DZIERŻONIÓW 75 9527 0007 0000 1922 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Historyczne ceny

Image things

Pieszyce, dolnośląskie

2 300 zł | Lokal Użytkowy | 9,12 m2

 • cena: 2 300 zł
 • 252 za m2
Image things

Pieszyce, dolnośląskie

2 000 zł | Lokal Użytkowy | 7,52 m2

 • cena: 2 000 zł
 • 266 za m2
Image things

Pieszyce, dolnośląskie

2 000 zł | Lokal Użytkowy | 7,52 m2

 • cena: 2 000 zł
 • 266 za m2