Wałbrzych, dolnośląskie

149 333 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 94,20 m2 | 1 piętro

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 149 333 zł
 • Miasto: Wałbrzych
 • Powierzchnia: 94,20 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 585 zł
 • Ulica: Andersa 115
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 22 400 zł
 • Numer oferty: 276538X647651999
 • Termin wpłaty wadium: 04-10-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Monika Janus

Kancelaria Komornicza,  ul.Dmowskiego 22,  Wałbrzych,   58-300 Wałbrzych

tel. 746667725-26 / fax. 748434142

Sygnatura: Km 4244/13


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-10-2023 o godz. 09:10  pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 11a, 58-300 WAŁBRZYCH, pokój 303,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest ss  położonej przy  ul. gen. Władysława Andersa 115/5, 58-304 Wałbrzych , dla której  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Słowackiego 11a, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa położona na 1 piętrze (II kondygnacja) w budynku wielolokalowym o powierzchni użytkowej 94,20 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w postaci piwnicy. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, wc, łazienki i 2 przedpokoi. W treści KW nr XXXX/XXXXXXXX/X widnieje pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego: 103,65 m2, na co składa się powierzchnia użytkowa lokalu 94,20 m2 i powierzchnia pomieszczenia przynależnego (piwnicy) o pow. 9,45 m2. Z własnością lokalu związany jest udział (KW gruntowa XXXX/XXXXXXXX/X) w wysokości 1867/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Stwierdzono niezgodność pomiędzy treścią KW nr XXXX/XXXXXXXX/X dział I – oznaczenie nieruchomości z rzeczywistym stanem. W księdze wieczystej nie została ujawniona łazienka oraz czwarty pokój.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika ss położona: 58-304 Wałbrzych, ul. gen. Władysława Andersa 115/5, obręb ewidencyjny nr 14 Biały Kamień, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 224 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 149 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Słowackiego 10, Wałbrzych, 58-300  Wałbrzych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika JanusHistoryczne ceny

Image things

Wałbrzych, Sobięcin

56 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 26,00 m2 | Parter

 • cena: 56 000 zł
 • 2 154 za m2
Image things

Wałbrzych, śląskie

38 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,20 m2 | Parter

 • cena: 38 000 zł
 • 1 145 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

58 000 zł | Mieszkanie | 31,50 m2

 • cena: 58 000 zł
 • 1 841 za m2