Strzegom, dolnośląskie

87 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 39,80 m2

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 87 000 zł
 • Miasto: Strzegom
 • Powierzchnia: 39,80 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 2 186 zł
 • Ulica: Al. Wojska Polskiego 8
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 11 600 zł
 • Numer oferty: 276532X647637947
 • Termin wpłaty wadium: 09-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy

Jolanta Płaza

Kancelaria Komornicza, Wałbrzyska 14A,  Świdnica,   58-100 Świdnica

tel. 748536188 / fax. 

Sygnatura: Kmp 45/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Świdnicy Jolanta Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  10-07-2023 o godz. 13:15  w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy Okulickiego 2/4, 58-100 Świdnica, pokój 320,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest xx   położonego przy  Al. Wojska Polskiego 8/8, 58-150 Strzegom , dla którego  Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych   (adres: ul. ul. Okulickiego 2-4, Świdnica , 58-100 Świdnica )   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal według KW składał się z jednego pokoju oraz z kuchni. WC w lokalu brak. Dostępne jest w dobudówce budynku, z wejściem od klatki schodowej jako części wspólne. W lokalu okna PCV. Na podłogach deska drewniana starego typu. Ściany nie mają wykonanych gładzi. Lokal ogrzewany piecami kaflowymi, które umieszczone są w pokoju i w kuchni.Udział nieruchomości w części wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu i części budynku i urządzenia: 1095/10000.

Suma oszacowania wynosi 116 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 20 1600 1462 1838 5063 4000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Okulickiego 2/4, Świdnica, 58-100 Świdnica można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
29.06.2023 13:00 - 13:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jolanta PłazaHistoryczne ceny

Image things

Kościelnik, dolnośląskie

28 450 zł | Działka | 0.28 ha.

 • cena: 28 450 zł
Image things

Legnica, dolnośląskie

4 600 000 zł | Działka | 2.2661 ha.

 • cena: 4 600 000 zł
Image things

Piechowice, dolnośląskie

100 000 zł | Działka | 0.1626 ha.

 • cena: 100 000 zł