Tarnowskie Góry, śląskie

138 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,18 m2 | 3 piętro

- 66 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 138 750 zł
 • Miasto: Tarnowskie Góry
 • Powierzchnia: 63,18 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 2 196 zł
 • Ulica: Gen. Andersa 29
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 18 500 zł
 • Numer oferty: 276528X647628579
 • Termin wpłaty wadium: 05-07-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Piotr Stachera

Kancelaria Komornicza, Kalwaryjska 12, Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Śląskie

tel. / fax. 32 7676757

Sygnatura: Km 1407/20O B W I E S Z C Z E N I E
O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Piotr Stachera na podstawie art. 9864§ 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 lipca 2023 r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, położonego pod adresem 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Gen. Andersa 29/18, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny wielorodzinny 4-piętrowy (5 kondygnacyjny) podpiwniczony, wybudowany w technologii PRAS-BET w latach 1970. Dach budynku typu stropodach płaski z płyt prefabrykowanych drobnowymiarowych, na ściankach ażurowych, kryty papą. Elewacje budynku po termomodernizacji. Wejście do budynku pod zadaszeniem, drzwi wejściowe konstrukcji aluminiowej przeszklone, przy drzwiach domofon. Klatka schodowa wewnętrzna, ściany tynkowane malowane farbami emulsyjnymi z lamperią, posadzki lastrico, schody dwubiegowe betonowe, podesty lastrico, balustrada konstrukcji stalowej spawana z prętów, okno konstrukcji PCV z szybami zespolonymi. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), gazową, centralnego ogrzewania, co. cw, elektryczną, telefoniczną, TV kablową oraz odgromową. Stan techniczno-użytkowy lokalu: Lokal mieszkalny położony jest na 3-piętrze, IV-kondygnacji nadziemnej budynku, składa się z 3-pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz wc. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 63,18 m2. Wejście do lokalu niezależne z klatki schodowej. Przedpokój I: Drzwi wejściowe konstrukcji stalowej, antywłamaniowe, na ościeżnicy konstrukcji stalowej. Wyłożenia posadzek - płytki ceramiczne. Obłożenie ścian – boazeria, płyty laminowane typu Unilam. Sufit - kasetony styropianowe. Zabudowy - szafa, pawlacz, płyty laminowane typu Unilam. Kuchnia: Wejście do kuchni z przedpokoju, ościeżnicą konstrukcji stalowej. Wyłożenia posadzek - płytki ceramiczne. Obłożenie ścian – boazeria, płyty laminowane typu Unilam. Sufit - kasetony styropianowe. Wyposażenie - okno konstrukcji PCV z szybami zespolonymi, piec kuchenny gazowy z piekarnikiem, grzejnik typu ogniwa żeliwne, zlewozmywak na szafce meblowej. Łazienka: Wejście do łazienki z przedpokoju, drzwi konstrukcji drewnianej płytowe typowe łazienkowe na ościeżnicy konstrukcji stalowej. Wyłożenia posadzek - płytki ceramiczne. Obłożenie ścian - płytki glazurowane do wysokości 1,5m. Sufit tynkowany. Wyposażenie - wanna w zabudowie wyrobionej w płytkach glazurowanych, pralka automatyczna z wylewką do wanny, umywalka na szafce meblowej. Wc: Wejście z przedpokoju, drzwi konstrukcji drewnianej płytowe typowe łazienkowe na ościeżnicy konstrukcji stalowej. Wyłożenia posadzek - płytki ceramiczne. Obłożenie ścian – tapeta. Sufit - panele MDF. Zabudowy - muszla z dolnopłukiem. Pokój I: Wejście z przedpokoju. Wyłożenia posadzek - panele podłogowe. Ściany tapetowane. Sufit - kasetony styropianowe. Wyposażenie - okno konstrukcji PCV z szybami zespolonymi, grzejnik c.o. ogniwa żeliwne. Pokój II: Wejście z przedpokoju. Wyłożenia posadzek - panele podłogowe. Obłożenie ścian – tapetowane. Sufit - kasetony styropianowe. Wyposażenie - okno konstrukcji PCV z szybami zespolonymi, grzejnik c.o. ogniwa żeliwne. Pokój dzienny: Wejście do pokoju z przedpokoju, pokój z wyjściem na balkon. Wyłożenia posadzek - panele podłogowe. Obłożenie ścian - panele MDF, tynk inkrustowy. Sufit - kasetony styropianowe. Wyposażenie - okno i drzwi balkonowe konstrukcji PCV z szybami zespolonymi, grzejnik typu ogniwa żeliwne.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 13 lipca 2023 r. o godz. 10:00. Suma oszacowania wynosi 185 000,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania graniczonego prawa rzeczowego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu i wynosi kwotę 138 750,00 zł słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 500,00 zł. Rękojmie należy złożyć na rachunek bankowy komornika 29 10501230 1000 0090 3082 2366 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/, a następnie zgłoszenie przystąpienia do wskazanego przetargu. Osoba nie posiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.
Więcej informacji na temat licytacji znajduje się na stronie internetowej komornika sądowego - http://www.komornik-tgory.pl/

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Historyczne ceny

Image things

Tarnowskie Góry, śląskie

20 422 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,68 m2 | 1 piętro

 • cena: 20 422 zł
 • 373 za m2
Image things

Tarnowskie Góry, śląskie

283 300 zł | Mieszkanie | 62,30 m2

 • cena: 283 300 zł
 • 4 547 za m2
Image things

Tarnowskie Góry, śląskie

100 000 zł | Działka | 0.1784 ha.

 • cena: 100 000 zł