Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Jawor, dolnośląskie

132 975 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,10 m2 | 3 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 132 975 zł
 • Miasto: Jawor
 • Powierzchnia: 38,10 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 3 490 zł
 • Ulica: Wrocławska 29C
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 17 730 zł
 • Numer oferty: 276522X647614527
 • Termin wpłaty wadium: 27-06-2023 - Co to znaczy?

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaworze Michał Suchcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.06.2023 roku o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Jaworze przy ul. Klasztornej 5 w sali nr 36, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 29c. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Według wpisu ujawnionego w księdze wieczystej lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o łącznej powierzchni 38,10 m kw. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 43/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 43/6 dla której jest prowadzona księga wieczysta nr LE1J/16113/4. Lokal położony jest na III piętrze w budynku mieszkalnym IV-kondygnacyjnym z poddaszem, wielolokalowym, w całości podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej  najprawdopodobniej na początku XX wieku. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie. W dniu oględzin ustalono, że w lokalu brak pomieszczenia oznaczonego jako odrębne WC (brak miski ustępowej). Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej planu o zapisie MW.1, dla której ustalono: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w strefie B ochrony konserwatorskiej i strefie OW obserwacji archeologicznej.  Nieruchomość stanowi własność dłużnika xx.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 177 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  132 975,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 730,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: PKO BP S.A I O. Centrum w Legnicy 18 1020 3017 0000 2902 0113 3354
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00  do godz. 15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Jaworze przy ul. Klasztorna 5 w pok. nr 26  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                                        Komornik Sądowy
                                                        Michał Suchcicki

Historyczne ceny

Image things

Jawor, dolnośląskie

232 500 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 63,82 m2 | 1 piętro

 • cena: 232 500 zł
 • 3 643 za m2
Image things

Jawor, dolnośląskie

124 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 43,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 124 500 zł
 • 2 842 za m2